Mimořádná investiční příležitost

do akcií Riocath FNDB, a.s.!

Zahajujeme 4. etapu prodeje akcií!

Po úspěšném ukončení 3.etapy prodeje akcií Riocath FNDB, a.s. jsme připravili v souladu  s dlouhodobým investičním záměrem novou nabídku pro občany České republiky a Slovenska určenou pro veřejnost.

Rozhodující podíl získaného kapitálu bude tentokrát využit pro vývoj a výrobu zdravotnického prostředku, Odběrové a testovací sady RIOCATH, jejíž využití přispěje významnou měrou k řešení jednoho z klíčových problémů spojených s pandemií koronaviru - včasné a finančně široce dostupné testování pozitivity.

Bližší podmínky a více informací naleznete pod tlačítkem "JAK INVESTOVAT" v nabídce hlavního menu.

Proč investovat ?

 • Garantovaný výnos 5 % p.a. po dobu tří let od nákupu akcií.
 • Garance zpětného odkupu akcií za cenu pořízení navýšeného o výše uvedený bonus, který lze uplatnit až 42 měsíců od nákupu.
 • Při investici v trvání delším než 3 roky jsou výnosy fyzických osob zahrnuté do ceny akcií při zpětném odkupu osvobozeny od daně z příjmu.
 • Nákup a prodej akcií je osvobozen od jakýchkoliv poplatků.

Rozšířená nabídka prodeje akcií s minimální jednotlivou investiční transakcí v rozsahu převyšující ekvivalent EUR 100.000,- určená tzv. "kvalifikovaným investorům".

Máte zájem investovat prostřednictvím akcií Riocath FNDB, a.s. do rozšířené nabídky zdravotnických prostředků založených na jedinečné patentované platformě Riocath?

Limituje Vás omezení umožňující držení fyzickým osobám maximálně 50 ks akcií?

Připravili jsme pro Vás mimořádnou nabídku investice převyšující  ekvivalent  EUR 100.000,-.

Bližší podmínky a více informací naleznete pod tlačítkem "JAK INVESTOVAT" v nabídce hlavního menu.

AKTUALITY

 • Máte zájem stát se strategickým partnerem projektu Riocath?
 • Naše úspěchy v roce 2019
  • První notifikovaný produkt na trhu
  • Úspěšná realizace série dotačních programů.
  • Udělení Evropského patentu k vynálezu, Registrace ochranné známky RIOCATH, certifikace podle ISO 9001, vytvoření komplexní struktury holdingu
  • Rozvoj odborné spolupráce s řadou vědeckých ústavů a akademických pracovišť.
 • Ve Věstníku Evropského patentového úřadu ze dne 16. 8. 2019 bylo uveřejněno udělení Evropského patentu č. 3290079 dvouplášťovou everzibilní katetrizační trubici společnosti Riocath Global, a.s.
 • Český vynález, který může změnit řadu lékařských postupů. Společnost RIOCATH nabízí možnost podílet se na využití klíčového patentu.
 • Společnost Riocath Global obdržela ocenění „Seal of Excellence“ - "Pečeť výjimečnosti", udělované Evropskou komisí v rámci programu "Horizon 2020" pro výzkum a inovace, za inovativní metodu pro pacienty významně snižující zdravotní rizika katetrizace s potenciálem celoevropského dosahu.
 • Projekt RIOCATH uspěl v globální soutěži inovativních firem "HELLO TOMORROW".

Naše úspěchy v roce 2019 >>>

RIOCATH FNDB, a.s. je akciová společnost začleněná do holdingové skupiny RIOCATH, ovládané mateřskou korporací Riocath Global, a.s.

Jde o skupinu společností podnikajících v oblasti výzkumu, vývoje a výroby inovativních zdravotnických prostředků.

Společně s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i. vyvinula, patentuje a všestranně rozvíjí unikátní řešení založené na technologické a konstrukční platformě everzibilní trubice RIOCATH.

Po ukončení úvodní fáze výzkumně-vývojových prací probíhajících intenzivně přibližně od poloviny roku 2014 zahájila v roce 2019 proces uvádění těchto inovativních zdravotnických prostředků na trh respektive do praxe. Cílem je dynamicky rozšiřovat produktové portfolio RIOCATH až do konečného počtu mnoha desítek až několika set typů RIOCATH aplikací pro různá klinická určení humánní i veterinární medicíny. Více >>>

Riocath FNDB, a.s. převzala v rámci skupiny RIOCATH roli „pokladnice“ pro akumulaci investičních prostředků k zajištění podpory rozvoje, certifikace a zahájení hromadné výroby zdravotnických prostředků postavených na RIOCATH technologii a jejich uvádění na trh.

Koordinuje a spravuje pro skupinu investiční příležitosti, které mají za cíl získat především další drobné a středně velké domácí investory a umožnit jim finančně se spolupodílet na realizaci světově jedinečného českého projektu s výhledem na zhodnocení investice odpovídající atraktivní oblasti zdravotnické techniky vyvíjené při širokém využívání vyspělých technologií s vysokou mírou přidané hodnoty na výstupu.

Rezidenti z České Republiky a Slovenska mají možnost zakoupit akcie společnosti RIOCATH FNDB, a.s., která je součástí výjimečného projektu RIOCATH. V jeho rámci spravuje a postupně řízeně posiluje rozvíjející se portfolio kapitálových účastí na jednotlivých úspěšných dceřiných firmách skupiny RIOCATH. Tento proces, ověřitelný ve veřejně dostupných dokumentech, které lze získat například ze Sbírky listin Obchodního rejstříku ČR, je zárukou nejen garantovaného výnosu z akcií v prvním cca tříletém období trvání kapitalizačního projektu, ale také postupného navyšování tržní ceny akcií odvozeného od růstu celkových aktiv.

 

Počet akcií je pro jednoho držitele nově stanoven limitem 50 kusů pro fyzické osoby a 100 kusů pro právnické osoby.

 

Investice jsou zajištěny a garantovány společností Riocath Global, a.s. – vlastníka Evropského patentu, registrované ochranné známky RIOCATH a dalších forem ochrany průmyslového vlastnictví založeného na technologické platformě RIOCATH, například průmyslových vzorů jednotlivých aplikací.

 

Pro maximální možnou ochranu akcionářů byl pro období 42 měsíců vytvořen rezervní fond  (tj. po dobu garantovaného odkupu za nákupní cenu + pevný výnos), který je naplňován významně vyšším procentním podílem z realizované kupní ceny akcií, než-li je ze zákona uloženo Českou národní bankou.

 

Toto sdělení se týká listinných akcií ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,- / ks, vydaných společností Riocath FNDB, a.s., IČO: 60196611, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6.

 

Akcie jsou nabízeny ke koupi veřejnou nabídkou v celkovém objemu odpovídajícím regulačním předpisům Evropské Unie harmonizovaným s právními předpisy České republiky a to jejich vlastníkem – společností Riocath Global, a.s., IČO: 06684998, se sídlem Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6, v souladu s rozhodnutím jejího představenstva.

Aktuální hodnota akcie

11 750 Kč

Zvláštní motivace pro rozhodnutí se stát akcionářem RIOCATH?

Nově získaný kapitál nám umožní realizovat investici do výrobního zázemí s cílem co nejdříve uvést do hromadné výroby a na trh převratnou odběrovou sadu z nosohltanu umožňující rychlou diagnostiku COVID-19.

F

A

Q

Riocath Global, a.s

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6 - Bubeneč

IČ: 06684998

DIČ: CZ06684998

e-mail: info@fndb.cz

 Více informací je k dispozici na webových stránkách mateřské korporace Riocath Global, a.s. na adrese www.riocath.com  od počátku roku 2021 na webovém portálu skupiny RIOCATH, který tyto stránky na shodné doménové adrese nahradí.

© 2020 Riocath Global, a.s. Všechna práva vyhrazena

Mimořádná investiční příležitost

do akcií Riocath FNDB!

3.etapa prodeje akcií

Úspěšně proběhla první část 3.etapy.

V současné době jsou všechny akcie určené drobným investorům vyprodány.

Nárok na nákup mají občané a právnické osoby z České Republiky a Slovenska

AKTUALITY

 • Vynález českých vědců, který může změnit lékařské postupy. Společnost RIOCATH nabízí možnost podílet se na úspěšném patentu.
 •  1.2. byla zahájena úspěšná první etapa prodeje akcií Riocath FNDB, a.s.. Během jediného dne bylo prodáno 1.000 akcií v objemu 11.000.000 Kč.
 • Projekt RIOCATH uspěl v celosvětové soutěži inovativních firem

Proč investovat ?

 • garantovaný výnos 5% p.a
 • přístup k investovaným prostředkům = garance
 •  zpětného odkupu za cenu pořízení doplněnou o výnos
 •   až 42 měsíců od nákupu
 • při investici delší než 3 roky, jsou výnosy fyzických osob osvobozeny od daně z příjmu
 • nákup a prodej je osvobozen od jakýchkoliv poplatků.

11750 Kč